Coupe Départementale Kata Minimes   

3 premières séries du Nage No Kata

Tori: Thomas Sibade 13 ans

Uke: Thomas Tignol  14 ans